پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون
پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون

این پرسشنامه 20 سوالی پولوتزين و اليسون است که به سنجش سلامت معنوی می پردازد. در ایران فراهانی نیا و همکاران(1384) آن را در پژوهش شان مورد استفادع قرار داده اند.

تفسیر: دارد.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 2

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

spiritualhealth_1576862035_34659_8018_1960.zip0.02 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت