پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز
پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز، 33 گویه دارد که ابعاد مختلف سلامت اجتماعی از جمله همبستگی اجتماعی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی،شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی را می سنجد.این پرسشنامه توسط صفاری ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون
پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون این پرسشنامه 20 سوالی پولوتزين و اليسون است که به سنجش سلامت معنوی می پردازد. در ایران فراهانی نیا و همکاران(1384) آن را در پژوهش شان مورد استفادع قرار ...
قیمت :20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی
پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی این پرسشنامه برای سنجش سلامت عمومی GQ28 طراحی شده است که 28 سوال دارد. این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد ...
قیمت :15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی
پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی این پرسشنامه به سنجش میزان مصرف شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی(کلاسیک و موبایلی) و اهداف ا و انگیزه های کاربران می پردازد. متغیر های جمعیت شناختی اصلی نیز ...
قیمت :15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1