روش شناسی ترکیبی(روش های تحقیق ترکیبی)

روش شناسی ترکیبی(روش های تحقیق ترکیبی)

در این فایل پس از تعریف پارادایم، روش شناسی، روش تحقیق و تکنیک های تحقیق، به ضرورت روش ترکیبی(آمیخته)، انواع طرح های ترکیبی، چگونگی ترکیب روش ها به همراه ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی

پرسشنامه مصرف شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه به سنجش میزان مصرف شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی(کلاسیک و موبایلی) و اهداف ا و انگیزه های کاربران می پردازد. متغیر های جمعیت شناختی اصلی نیز ...
قیمت : 15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی

این پرسشنامه برای سنجش سلامت عمومی GQ28 طراحی شده است که 28 سوال دارد. این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد ...
قیمت : 15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون

پرسشنامه سلامت معنوي پولوتزين و اليسون

این پرسشنامه 20 سوالی پولوتزين و اليسون است که به سنجش سلامت معنوی می پردازد. در ایران فراهانی نیا و همکاران(1384) آن را در پژوهش شان مورد استفادع قرار ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز، 33 گویه دارد که ابعاد مختلف سلامت اجتماعی از جمله همبستگی اجتماعی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی،شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی را می سنجد.این پرسشنامه توسط صفاری ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای

آمارگیری حرفه ای؛ پرسشگری حرفه ای

در دوره آموزشی آمارگیری و پرسشگری حرفه ای به اصول روش شناختی، ویژگی های فردی یک آمارگیر(پرسشگر) حرفه ای، اصول اخلاقی آمارگیری، اصول ارتباطی آمارگیری و ...
قیمت : 20,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1